Monthly Archives: Tháng Tám 2020

Quyết định thành lập thành phố Thủ Đức cú hích lớn cho BĐS

Vừa qua thành phố Thủ  Đức được tác ra từ một quận lớn của Sài Gòn là tên gọi chính thưc sau khi hội nghị lần thứ 43 của BCH đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020. Có thể  nói đây chính là cú hích đẩy mạnh sự phát triển mọi mặt của TP.HCM […]

Những dự án khủng sẽ làm “ thay da đổi thịt “ thành phố Thủ Đức

Sự phát triển nhanh tại phía Đông TP HCM về kinh tế, dân số…là nền tảng trong việc tách 3 quận này thành một thành phố. Theo đề án phát triển hạ tầng giao thông của Tp.HCM từ 2021 đến 2030, nhu cầu vốn của Tp.HCM cần tới 852.500 tỷ đồng. Nhiều công trình hạ […]